Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Ayuune Sule

Ayuune Ayirizeme Suley, często używający krótszej wersji swojego imienia imienia Ayuune Suley, a przez swoich fanów nazywany po prostu Sule. Urodził się 16 marca 1979 roku jako syn popularnego biznesmena o imieniu Baba Ayirizeme i piwowarki napoju pito Asibi w Szpitalu Dydaktycznym Komfo Anokye. Wyhodował się w Roman Hill, przedmieściu Kumasi. Uczęszczał do St. Peters Primary School.

Sule odkrył swój talent muzyczny w barze pito swojej matki (pito to tradycyjnie fermentowane piwo z prosa, popularne w północnej Ghanie), gdy miał pięć lat. Jego matka gościła w barze muzyków grających na tradycyjnych instrumentach, by zabawić swoich klientów. Zapraszała między innymi muzyków grających na kologo i zawsze gdy przychodzili, Sule trzymał się blisko nich, słuchał i nie chciał być rozpraszany. Za każdym razem, gdy muzycy chodzili po przekąski i napoje, korzystał z okazji i grał na ich instrumentach, co sprawiało, że matka musiała na niego krzyczeć, ale i tak robił swoje.

Fascynacja Sule’a instrumentem kologo stała się tak silna, że ​​postanowił skonstruować swój własny instrument, który pomógł mu zacząć zdobywać mistrzostwo na swojej drodze muzycznej przygody. Jednak od kiedy go dostał w swoje ręce, jego rodzina nie miała spokoju ducha. Mógł obudzić się o północy, żeby grać, a nawet zrezygnował ze szkoły, ponieważ cała jego uwaga skupiona była na kologo. W związku z tym jego rodzice postanowili wysłać go do swojego rodzinnego miasta Zuarungu Kantia, jednego z miast w pobliżu Bolgatanga we wschodnim regionie Ghany. Mieli nadzieję, że jego uwaga zostanie przekierowana z powrotem na szkołę i naukę, ale okazało się to być właściwe miejsce dla niego, i tam rozwinął się ostatecznie jego muzyczny talent dany mu przez Boga. Po uczęszczaniu do szkoły przez kolejny rok, rzucił ją ostatecznie i nigdy nie wrócił. Stawiał czoła tak wielu przeciwnościom, że czasami brakowało mu nawet jedzenia, ale nawet to nie odwracało jego uwagi od kologo.

Później został pasterzem i kiedy tylko wyprowadził bydło na pastwisko, spędzał swój czas na graniu muzyki. Sule kontynuował te próby przez około cztery lata i w tym czasie dojrzał, i nauczył się jak łączyć tradycyjną muzykę z kologo. Spotykał także ludzi o różnych korzeniach kulturowych, nawiązywał z nimi kontakt i jego muzyka zaczęła przyciągać uwagę. Otrzymywał zaproszenia by grać na różnych zebraniach towarzyskich, przyjęciach, tradycyjnych weselach, pogrzebach i do zabawiania rolników na polach, za co był opłacany perliczkami lub orzeszkami ziemnymi.

W wieku trzynastu lat zdał sobie sprawę, że jest na dobrej drodze do zostania gwiazdą. Jego brat zobaczył w chłopcu talent i nagrał go za pomocą magnetofonu na cztery baterie. Nagrana piosenka to było „Bahe Te Mmega Behe ​​Loo” (“Let me get it by myself”). W tamtym czasie gwiazdami gry na kologo byli Adimazangeya, Franko, Atia Mba i Dickson. Byli oni mentorami dla przyszłych talentów. Pewnego dnia Sule usłyszał swój utwór grany w URA Radio, jedynej w tamtym czasie stacji radiowej w całym regionie Bolgatanga. Radował się i zebrał wszystkich swoich przyjaciół i sąsiadów by słuchali razem z nim. W ten sam sposób nagrał kolejny singiel zatytułowany „Yene Mmi Badoma”. Teraz, Poprzez nowe piosenki zyskał zainteresowanie lokalnych gwiazd, a jego sława rosła. Po powrocie do Kumasi okazało się, że jego piosenki go wyprzedziły, a wielka społeczność Frafry powitała go jako gwiazdę kologo.

W roku 2008 Ayuune Sule dołączył do zespołu King Ayisoby, grając na sinyaka wystąpił na ponad 200 koncertach w całej Europie, Azji i Afryce, często mając okazję zagrać w krótki koncert solowy rozgrzewając publiczność na kologo i zdobywając nowych fanów. W 2015 Ayuune Sule wydał swoją pierwszą płytę w Europie; 7-calowy singiel zatytułowany “What A Man Can Do, A Woman Can Do More Better” (MR 12). 8 marca 2018 ukazał się jego nowy album „We Have One Destiny” w Makkum Records i Rebel Up Records.

EN:
Ayuune Ayirizeme Suley, often going by the shorter name Ayuune Suley and is known by his fans simply as Sule. He was born on March 16, 1979 to a popular business man called Baba Ayirizeme and a pito brewer Asibi at the Komfo Anokye Teaching Hospital and bred at Roman Hill, a Kumasi suburb. He attended St. Peters Primary School.

Sule discovered his musical talent at his mother’s pito bar (pito is a traditional fermented millet beer from Northern Ghana) when he was five years old. His mother used to host traditional musicians at her bar to entertain her customers. She used to invite kologo musicians and anytime they were around little Sule stayed close to them and wouldn’t want to be distracted at all. Everytime the musicians went for refreshments he took advantage and played their instruments, which got his mother shouting at him but he wouldn’t listen.

Sule’s fascination for the kologo grew so strong that he set out to construct his own instrument to help him champion his path and ever since he got that instrument, his family did not have any peace of mind. He could wake up at midnight to play and he even dropped out of school since all his attention was on the kologo. His parents then decided to send him to their home town of Zuarungu Kantia, one of the towns near Bolgatanga in the upper East region of Ghana. They hoped his attention might be redirected back to school but it was rather the right place for him to develop and exhibit his God given talent instead.
After attending school for about a year, he dropped out completely and never went back again. He faced so many challenges that he was even being denied food, but none of those distracted his attention from the kologo.

He later became a cowboy and anytime he walked out the cattle to eat, he took time to rehearse. Sule continued like this for about four years and became matured in knowing how to blend the traditional music with the kologo. He studied the people with their different cultural values as well, so his way of music started catching people’s attention. He gained invitations at social gatherings, parties, traditional weddings, funerals and invitations to entertain farmers on their fields where he was paid with guinea fowls or groundnuts.

At age of thirteen, he realized that he was on his way to stardom. A brother of him saw his talent and recorded him with a four battery cassette tape recorder. The song was “Bahe Te Mmega Behe Loo” (let me get it by myself). Adimazangeya, Franko, Atia Mba and Dickson were the reigning kologo stars at that time. They were the mentor to the then up and coming talents. One day he heard his song been played on URA Radio, back then the only radio station in the whole Bolgatanga region. He jubilated and called all his friends and neighbors around to listen. In the same recording set up, he recorded another single titled “Yene Mmi Badoma”. He was now rubbing shoulders with the local stars through his new songs and his fame grew. When returning to Kumasi his fame had already arrived and the big Frafra community welcomed him as a kologo star.

Since 2008 Ayuune Sule has joined King Ayisoba as sinyaka player in his band for more than 200 concerts all over Europe, Asia and Africa, often getting the opportunity to play a short solo kologo warm up set and making new fans. In 2015 Ayuune Sule had his first release in Europe; the 7” single called “What A Man Can Do, A Woman Can Do More Better” (MR 12). On March 8 his new album “We Have One Destiny” will appear on Makkum Records and Rebel Up Records.

https://ayuunesule.bandcamp.com/album/we-have-one-destiny