logo_ofestiwalu

Mamy przyjemność zaprosić Was na czwarty Green ZOO Festival. Tegoroczna edycja jest kontynuacją naszego pomysłu na intrygujący miejski festiwal w pięknym zielonym Krakowie. Szwędanie się ulicami i znajdowanie przygód, dźwięków, ludzi było inpiracją dla tej akcji. Znaleźliśmy to z Wami już trzy razy, mamy nadzieję na spotkanie i w tym roku.

Pomiędzy 22 a 25 maja w klubach Betel, BombaRe odbędzie się dziesięć wyjątkowych koncertów muzyki alternatywnej. Na czwartej edycji zagrają zespoły z czterech z stron świata i z jeszcze wiekszą ilością pomysłów na granie muzyki. Między innymi, po raz pierwszy w Polsce: Circuit Des Yeux, Phèdre, Gelbart, Mathematique, Zentralheizung Of Death Des Todes, Ken Park oraz polskie projekty, takie jak Mikrokolektyw, Semantik Punk, Pole, Robert Piernikowski, Wild Books, Inqbator i The Kurws.

 

 

Green ZOO Festival jest inicjatywą całkowicie oddolną i nie nastawioną na zysk, a udaje się dzięki ścisłej współpracy Fundacji Front Row Heroes, klubów, zespołów oraz uczestników którzy wspierając festiwal przyczyniają się do jego rozwoju. Klimat, jaki panuje na naszych koncertach sprawia, że nie ma sztywnego podziału na zespoły, branżę, organizatorów i publiczność. Dzięki temu Green ZOO zbliża nas do najlepszych zachodnich standardów myślenia o miejskich festiwalach.

Green ZOO powstał spontanicznie w czerwcu 2011 roku wokół krakowskiego koncertu kanadyjskiej song-writerki Basi Bulat, organizowanego przez Front Row Heroes. Druga edycja pod znakiem kanadyjskiego klonowego liścia, odbyła się w maju 2012 roku. Festiwal znacznie się rozrósł: koncerty odbyły się w 5 klubach, a wystąpiło łącznie 30 zespołów. Do legendy miejskiej przeszły występy Lower Dens, Moonface, Molly Nilsson czy Bena Caplana. Wątkiem przewodnim trzeciej odsłony były zespoły z Wielkiej Brytanii na czele z Johnny Foreigner i Conquering Animal Sound oraz przegląd najlepszych młodych polskich zespołów.

Czwartą edycję zrobimy razem z Wami w maju, więc nie ociągajcie się i do zobaczenia na tych ciepłych ulicach, w tych tajemniczych bramach i pod tymi jasno oświetlonymi scenami klubów, słuchając muzyki.

Po zakończonej sukcesem akcji na Wspieram Kulturę trwa przedsprzedaż karnetów i biletów na poszczególne koncerty.

Karnety: 60 zł (70 zł będą kosztować w trakcie festiwalu).

Bilety: 30 zł

Znajdziecie je w klubach festiwalowych:

Betel
Bomba
Re

Projekt Green ZOO Festival na Wspieram Kulturę

Wydarzenie na fecebooku

Wydarzenie na last.fm

For all You English speaking people:

 It’s our great pleasure to invite you to the fourth edition of the Green ZOO Festival. This year’s edition is a continuation of our idea of an intriguing urban festival in beautiful, green Krakow. We’ve had musical adventures with you three times, and we hope to meet again this year.

Ten exceptional concerts of alternative music will take place from May 22nd to 25th in Betel, Bomba and Klub Re. In the 4th edition of the festival you’ll have a chance to hear bands from the four corners of the world, with an even greater number of musical ideas. Some of these bands will be performing for the first time in Poland, including: Circuit Des Yeux, Phèdre, Gelbart, Mathematique, Zentralheizung Of Death Des Todes, Ken Park. And there will also be Polish bands such as Mikrokolektyw, Semantik Punk, Pole, Robert Piernikowski, Wild Books, Inqbator and The Kurws.

Green ZOO Festival is a grass roots initivative not focused on financial profit. It has been successful so far thanks to the close cooperation of Front Row Heroes Foundation, Krakow’s clubs, bands and the many people who have contributed to the festival’s development through their support. The atmosphere at our concerts has led to there being no rigid divisions between the bands, organizers and the audience. Thanks to this, Green ZOO brings us close to the best Western ideas concerning urban festivals.

Green ZOO came into being spontaneously in June 2011 around the Krakow concert of Canadian singer-songwriter Basia Bulat, organized by Front Row Heroes. The second edition, under the sign of the Canadian maple leaf, took place in May 2012. The festival had grown significantly: the concerts took place in 5 different clubs, and 30 bands performed. The concerts given by Lower Dens, Moonface, Molly Nilsson and Ben Caplan have become legendary. The memorable concerts of the third edition were by bands from the UK, such as Johnny Foreigner and Conquering Animal Sound, as well as performances by the best young Polish bands.

We’ll be holding the fourth edition together with you in May. Don’t hold back! We’ll see you on Krakow’s warm streets, in its mysterious gateways and under brightly lit stages, listening to music.

After our successful fundraising campaign on Wspieram Kulturę, festival passes and tickets to individual concerts are now on sale.

Festival passes: 60 zł (70 zł during the festival).

Individual tickets: 30 zł

Tickets and passes can be purchased at the festival clubs:

Betel

Bomba

Re

Green ZOO Festival on the Wspieram Kulturę website

More info: www.greenzoofestival.pl

See you at the festival!

FRH